Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler MYO Mezuniyet Töreni
Meslek Yüksekokulumuza Hoşgeldiniz!
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Kaynak Teknolojisi Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI

 

Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü – Harita ve Kadastro Programı, 2017 yılında açılmıştır. Harita ve Kadastro Programı 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Programımız zorunlu, seçmeli, mesleki ve ortak derslerden oluşmaktadır. Harita ve Kadastro Programında zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar ağırlıklı ve uygulamalı olarak verilmektedir. Okutulan derslerimizin %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Okutulan derslere ek olarak, harita sektöründe yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmaktadır. Programımızda teknik altyapı olarak teknolojik ölçüm cihazları ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Harita ve Kadastro programının amaçları arasında; teknolojik ölçüm yöntemlerini kullanarak konumsal verileri elde eden ve bu verileri başta mühendislik çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu harita ve proje üretiminde kullanan, üretilen mühendislik projelerinin yeryüzüne uygulanması işlemlerini organize eden ve yürüten, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanma yeteneğine sahip, ilkeli ve çağdaş meslek elemanları yetiştirmek, yer almaktadır.

Mezun öğrencilerimiz harita üretimi yapan veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut sayısal ve grafik harita bilgilerini kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmalarında, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması alanında faaliyet gösteren firmalarda ve konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalarda çalışabilmektedir.